Keliaujame Panemune

Gegužės 16 dienos rytą 5, 6 ir 8 klasės mokiniai išsiruošė į išvyką „Keliaujame Panemune“. Atvykome į Jurbarką, kurį pirmoji valdė karalienė Bona. Pačių rūmų, kuriuose gyveno karalienė nebėra, tačiau mes aplankėme išlikusius du dvaro šoninius rūmus. Pavažiavę toliau išvydome…

Vokiečių kalbos šventė

Kel­mės „Au­ku­ro“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je su­reng­ta sep­ty­nio­lik­to­ji vo­kie­čių kal­bos šven­tė. Šventėje dalyvavo aštuonių Kelmės rajono mokyklų mokiniai, vokiečių kalbos mokytojai ir gausus būrys svečių ne tik iš Kelmės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, bet ir iš Vokietijos. Jau tapo…

Kelionėje pas Gudrutį

Sveikiname mūsų mažuosius gimnazijos atstovus, priešmokyklinukus, rajono 5-6 metų vaikų žaidime-viktorinoje „Kelionė pas Gudrutį 2017“ užėmus 3 vietą!