Šeimos diena

Gegužės 17 d.  3, 4 ir 5 klasių mokiniai, tėvai ir mokytojai paminėjo Pasaulinę judėjimo sveikatos labui dieną bei Tarptautinę šeimos dieną. Šventė prasidėjo protų mūšiu „Sveikai gyvenu – laimingas augu“. Įnirtingoje kovoje protų mūšį laimėjo „Sveikuolių mamyčių“ komanda. Po…

Keliaujame Panemune

Gegužės 16 dienos rytą 5, 6 ir 8 klasės mokiniai išsiruošė į išvyką „Keliaujame Panemune“. Atvykome į Jurbarką, kurį pirmoji valdė karalienė Bona. Pačių rūmų, kuriuose gyveno karalienė nebėra, tačiau mes aplankėme išlikusius du dvaro šoninius rūmus. Pavažiavę toliau išvydome…

Vokiečių kalbos šventė

Kel­mės „Au­ku­ro“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je su­reng­ta sep­ty­nio­lik­to­ji vo­kie­čių kal­bos šven­tė. Šventėje dalyvavo aštuonių Kelmės rajono mokyklų mokiniai, vokiečių kalbos mokytojai ir gausus būrys svečių ne tik iš Kelmės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, bet ir iš Vokietijos. Jau tapo…