Atraskime meilės savo širdyse

Ramų pirmadienio rytą, pirmame gimnazijos aukšte, kur visus maloniai džiugina chemijos ir technologijų mokytojos Daivos Navickienės sukurta netradicinė eglė, uždegta antroji advento laikotarpio – Betliejaus žvakė. Žvakę uždegė gimnazijos direktorė Rita Andriulienė.

Gražiai ir prasmingai antrąją advento savaitę pristatė tikybos mokytoja Nijolė Partauskienė. Šv. Kalėdų giesmelę sugiedojo pradinių klasių chorelis, vadovaujamas muzikos mokytojos Viktorijos Jagaudienės.

Tikybos mokytoja visus paprašė pabūti rimties tyloje, klasėse kiekvieną rytą uždegti advento žvakelę, pagaminti kalėdinių atvirukų, pertraukų metu žaisti liaudiškus adventinius žaidimus, pagaminti lesyklėlių paukšteliams, ėdžių žvėreliams.

Šeštos klasės mokiniai išsakė savo mintis apie adventą ir Betliejų  tokiais žodžiais: „Neleisk mums būti galingiems ir turtingiems, bet padėk tapti gerais ir kukliais“.

Tikybos mokytoja palinkėjo mokiniams atrasti meilės širdyse, atliekant gerus šios savaitės darbus.

Tą dieną mokykloje, lyg mažo upelio tėkmė, skambėjo rami muzika, primindama, kad jau greit šv. Kalėdos…

 

 

Jonas Lipskis, mokytojas