Baigiamasis Erasmus+ projekto „Make a Change and Listen to Their Voice“ susitikimas

Baigiamasis Erasmus+ projekto „Make a Change and Listen to Their Voice“ susitikimas vyko gegužės 2-4 dienomis, Turkijoje, Eskišehiro mieste. Susitikime dalyvavo ir mūsų gimnazijos atstovai: projekto koordinatorė, pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja Ž. Šiaudvytienė ir  vyr. anglų kalbos mokytoja R. Rimidytė –Liekienė.

Pirmąją susitikimo dieną projekto koordinatoriai Turkijos mokyklos Toki Şehit İsmail Tetik Anadolu Lisesi mokytojai ir partnerių mokyklų (Lietuvos, Rumunijos, Ispanijos, Italijos) komandos aptarė bendrus projekto klausimus, galutinės projekto ataskaitos teikimą bei iškilusius neaiškumus.

Antrąją dieną lankėmės Toki Şehit İsmail Tetik Anadolu Lisesi mokykloje. Mus svetingai priėmė mokyklos bendruomenė, suorganizavusi kavos pertraukas ir pietus tikroje turkiškoje palapinėje. Ragavome turkiškus patiekalus lauke, skanavome baklavą. Mokiniai grojo turkų liaudies instrumentais ir atliko tradicines savo šalies dainas. Galėjome netgi pasidaryti laikiną chna tatuiruotę.

Vakare dalyvavome projekto didžiausiame renginyje – „Teatro naktyje“. Renginyje dalyvavo vietos valdžios atstovai, turkų mokyklos mokytojai ir mokiniai, partnerių komandos. „Teatro naktyje“ buvo parodyti visų valstybių pasirodymai bei vaidinimų užkulisiai. Kiekvienos šalies atstovai trumpai pristatė savo pasirodymo idėją ir kuo projektas buvo naudingas mokiniams, kokie pokyčiai vyksta mokykloje. Renginio metu buvo išdalinti projekto laikraščiai, lankstinukai, knygos su visų mokyklų pasirodymų scenarijais. Knygą parengė mūsų komanda. Ją sudaro visų penkių valstybių mokinių pasirodymų scenarijai anglų ir turkų kalbomis.

Paskutinę vizito dieną susitikome su projekto koordinatoriais ir partneriais. Aptarėme šeštojo vizito bei „Teatro nakties“ organizavimą. Apsikeitę atsiminimo dovanomis bei palikę savo mirštų anspaudus ant projekto medžio pasižadėjome toliau bendrauti ir kartu dalyvauti dar ne viename projekte.

Anglų k. vyr. mokytoja R. Rimidytė-Liekienė

Einam į vasarą…?

 

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos kieme, pasibaigus konferencijai, kurioje moksleiviai pristatė savo kūrybinius, tiriamuosius, praktinius projektus, po nedidelės pertraukos, vyko mokslo metų užbaigimas.

Gimnazijos direktorė Rita Andrulienė visus moksleivius pasveikino su mokslo metų pabaiga, pakvietė eiti į vasarą, nors dangus atrodė rudeniškai pilkas, niūrus, gana vėsoka.

Pradinio ugdymo, stebėsenos, planavimo bei neformaliojo ugdymo skyrių vedėja Irena Žaludienė gimnazijos moksleiviams linkėjo per vasarą patirti gražiausių įspūdžių.

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyrių vedėja Živilė Šiaudvytienė palinkėjo mokiniams Kažko pasiilgti – draugų, mokytojų, mokyklos, knygų, kad būtų visada gera vėl sugrįžti mokyklon.

Gimnazijos direktorė už aktyvią veiklą septintos klasės mokinei Kornelijai Baltutytei įteikė geltoną kepuraitę su mokyklos simbolika.

Skambant LR Himnui gimnazijos Tarybos pirmininkė Dalia Balčiūnienė ir mokinių Tarybos pirmininkė Aušrinė Aleksandravičiūtė nuleido Lietuvos Respublikos valstybinę vėliavą. Paskelbta gimnazijos mokslo metų pabaiga.

Dar kurį laiką mokyklos kieme vyko sujudimas. Vieni moksleiviai šoko, kiti maloniai šypsojosi, kaip saulės spinduliais, dar kiti fotografavosi, spaudė rankas.

Po keliolikos minučių mokyklos kiemas ištuštėjo, pasidarė nebyliai tylu. Mokiniai išėjo į vasarą, į vasaros atostogas…

Lipskis, mokytojas

Nuo teorijos – į praktiką

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija mokslo metus baigė projektine veikla, kuri buvo pristatyta ir aptarta konferencijoje ,,Mums ne vis vien!” Konferenciją rengė informacinių technologijų mokytoja metodininkė Dalia Balčiūnienė, vedė vienuoliktokės Aušrinė Aleksandravičiūtė ir Živilė Krapikaitė.

Dalykinį anglų kalbos projektą „Užduočių knyga apie Kražius“ vykdė 5 – 8 klasių mokiniai, koordinavo anglų kalbos vyresnioji mokytoja Rasa Rimidytė – Liekienė. Projekto vykdymo grupė surinko medžiagą, parengė interaktyvių užduočių knygai apie Kražių miestelio istoriją ir kultūrinį paveldą anglų kalba. Konferencijoje pranešimą šia tema pristatė 2 g klasės mokiniai Lukas Butautas ir Rokas Šimkus. Kūrybinis projektas „Medžiokalnis gamtininko, dailininko, fotografo akimis“ – dvylikos mokinių integruotos veiklos, kuria buvo siekiama atskleisti botaninio draustinio Medžiokalnio, apipinto legendomis bei pasakojimais, praeitį ir dabartį, rezultatas. Botaninio draustinio ne vienas augalas įrašytas ir į Raudonąją knygą, taip pat Medžiokalnis visais laikais yra patraukli poilsio, susibūrimo vieta. Visa tai ir paskatino mokinius imtis projektinės veiklos bei pristatyti Medžiokalnį gamtininko, dailininko ir fotografo akimis. Projekto vadovė – chemijos mokytoja metodininkė Daiva Navickienė, projektą konferencijoje pristatė 2 g klasės mokinės Živilė Nutautaitė ir Karolina Laugalytė. Ugdymo karjerai projekte „Profesijos fotografijoje“ dalyvavo 10 mokinių, jam vadovavo mokytoja, ugdymo karjerai specialiste Audrone Pociuviene. Mokiniai susipažino su fotografo darbo specifika, patys fotografavo pasirinktos profesijos atstovus. Ką pavyko ištirti, nufotografuoti, parodė ir papasakojo septintokės Margarita Gedvygaitė ir Kornelija Baltutytė. Mokytoja Audronė taip pat vadovavo ugdymo karjerai projektui „Žemaitijos krašto mokyklos“. Mokinius, baigusius Kražiuose dešimtą ar dvyliktą klasę, dažnai domina tos mokymo įstaigos, kurios yra netoli namų. Tad projekto dalyviai, 9 mokiniai, pasirinko Žemaitijos krašto mokyklas ir parengė jų pristatymus. Apie profesijas pranešimą ,,Profesijos piešinyje“ parengė šeštokai su vadove dailės vyresniąja mokytoja Lina Kasparaite. Jie aplankė Kražių miestelio įstaigas ir pakalbino ten dirbančius žmones, pokalbius nufilmavo, informaciją sudėjo į mini spektaklį. Ekologiniu projektu „Antras popieriaus ir plastiko gyvenimas“ buvo siekiama įrodyti, kad panaudotas popierius yra vertinga antrinė žaliava. Tokiu būdu išsaugoma daug pirminės medžiagos – medienos. Projektui vadovavo fizikos vyresnysis mokytojas Kęstutis Remeika, veikloje dalyvavo ir Kražių girininkas Zenonas Laurinavičius. Vienuolikos mokinių grupei – projekto dalyviams – konferencijoje atstovavo šeštokė Eigilė Baršytė, Dalykinio kūrybinio projekto „Gaminu popierinę lėlę“ tikslas – susipažinti su užsienio šalių kultūra, tradicijomis. Konferencijoje projekto vadovė anglų kalbos mokytoja Alina Labanauskaitė pristatė videofilmą, kaip 15 mokinių grupei sekėsi gaminti popierines lėles, papuošti jas užsienio šalių rūbais. Dalykinio projekto „Gimnazijos asmenvardžiai“ rengėjos – 1, 2 klasių gimnazistės  – konferencijoje pristatė tyrimą –  gimnazijos bendruomenės: mokinių, jų tėvų, mokytojų, darbuotojų, vardų ir pavardžių kilmę ir reikšmę. Surinkta informacija klausytojams leido susipažinti ir su Karklėnų ugdymo skyriaus bei Pašilės daugiafunkcio skyriaus bendruomenės asmenvardžiais. Projektui vadovauja lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Emilija Kvietkuvienė, tyrimo rezultatus pristatė 2 g klasės mokinės Aušrinė Žymantaitė ir Kamilė Lionikaitė. Rudenį rengiamasi susisteminti informaciją ir išleisti šia tema leidinį. Biologijos vyresnioji mokytoja Ramutė Samuilienė su 12 mokinių rengė ir pristatė praktinį projektą „Gėlės žiedas mokyklai“. Vienuoliktokas Rokas Jurgilas pristatė tarptautinį projektą „Jaunimo problemos ir galimybės“ (projektui vadovauja pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja Živilė Šiaudvytienė).

Praktinės projektinės veiklos vadovams gimnazijos direktorė Rita Andrulienė įteikė padėkas, džiaugėsi mokinių darbais, aplinkos gilesniu pažinimu.

Emilija Kvietkuvienė, mokytoja