Būkime sveiki!

Rugpjūčio 5-14 dienomis Kražių gimnazijoje veikė šiaurietiško ėjimo vasaros sveikatos stovykla „Būkime sveiki“ . Jos iniciatorė, aktyvi šio judėjimo šalininkė, mokyklos direktorė Rita Andrulienė.

                      Būkime sveiki – buvo ne tik pagrindinis stovyklos šūkis, bet ir malonus pasisveikinimas vietoj įprasto, kai būrin sueidavo šiaurietiško ėjimo entuziastai.

                      Pasak gimnazijos direktorės, mokykla puoselėja sveikatos stiprinimo kryptį, ta tema rašomi projektai, yra įstojusi į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Tuo pačiu norima įjungti ir miestelio bendruomenę.

                      Parašius projektą, Kelmės r. savivaldybė finansavo šiaurietiško ėjimo lazdų įsigijimą. Tada buvo sukurta vasaros sveikatos stovykla, kurios tikslas – įgyti šiaurietiško ėjimo įgūdžių.

                      Kas vakarą, kai saulės spinduliai pradingdavo už miško, stovyklos dalyviai rinkdavosi gimnazijos žaliojoje klasėje ir linksmai pradėdavo žygiuoti link Medžiokalnio, įveikdami 4,5 km. Atstumą. Per dvi savaites nukeliauta 25 km.

                         – Po žygio su lazdomis grįžtame laimingi, patenkinti, spindinčiom akim, – porino stovyklos dalyviai.

                      – Kaip smagu, kaip gera keliauti su lazdomis, būti tokioj puikioj kompanijoj. Kiek jėgų atgauni! – džiaugsmo neslėpė viena iš stovyklautojų.

                      Šiaurietiško ėjimo žygeiviai eidavo vidutinišku tempu, kartais paspartindami žingsnį. Pertraukėlių metu buvo daromos įvairios mankštos, bendri žaidimai, kurie dar labiau visus sujungdavo, pagerindavo nuotaiką, smegenų veiklą.

                      – Būtų labai džiugu, kad tas sveikas ėjimas su stovyklos uždarymu nepasibaigtų ir išliktų galimybė toliau vaikščioti su lazdomis, kad ir mažesnėmis grupelėmis,- pageidavo šio judėjimo propaguotojai.

                      Gimnazijos direktorė Rita Andrulienė prižadėjo įsteigti sveikatos klubą ir jame tęsti šią veiklą, prijungiant dar daugiau dalyvių.

                      – Sieksime būti sveikesni ne tik vaikščiodami su lazdomis, bet ir sujungę į vieną visumą aplinką, gamtą, judėjimą bei gerą savijautą, –  mintimis dalinosi direktorė.

                      Vasaros stovyklos dalyviai sulaukė ir svečių. Juos aplankė ir įdomią bei naudingą paskaitą apie vaistažolių vartojimą ir jų poveikį žmogaus organizmui skaitė žolininkas, liaudies medicinos ekspertas Virgilijus Skirkevičius.

                      Dar vienas stovyklos etapas – Kražių seniūnijos sporto šventė , kurioje dalyvavo nemaža bendruomenės dalis.

                      Stovyklos uždarymo vakarą, kai pro langus pasirodė vaivorykštė, šiaurietiško ėjimo žygeiviams buvo įteikti pažymėjimai, atminimo dovanėlės. Instruktoriaus asistentė Vitalija Lukoševičienė nuoširdžiai dėkojo gimnazijos direktorei už kūrybinę iniciatyvą ir buvimą kartu. Direktorė taip pat padėkojo instruktorei Vitalijai, pavaduotojai Violetai Šuštauskienei, kuri gimnazijoje atsakinga už sveikatos puoselėjimą, bei visiems stovyklos dalyviams, kurie be galo draugiški, nuoširdūs, o svarbiausia, labai noriai žingsniavo su lazdomis.

                      – Dviejų savaičių šiaurietiško ėjimo stovykla tikrai pavyko. Žmonės labai susidomėję, pajuto naudą organizmui, sveikatai. Tai buvo nuostabus dalykas, puiki pradžia, – džiaugėsi gimnazijos direktorė.

                      O visų viltys į tai, kad ši prasminga ir turininga veikla būtų tęsiama…

 

                                                                                                                                                                                                                         Jonas Lipskis, mokytojas

                                                                                                                                                                                                                        Nuotraukos Jono Lipskio