,,Lietuva, bėgantis laikas būk“

         Lietuvos valstybės atkūrimo dieną šiemet gimnazijos bendruomenė pažymėjo kartu su visais kražiškiais, surengdama šventinį koncertą M. K. Sarbievijaus kultūros centre. Buvo pagerbta tautinė vėliava – jaunieji gimnazijos šauliai, skambant lietuvių liaudies dainai ,,Kur lygūs laukai“, iškilmingai ją įnešė į salę. Nuskambėjo kultūros centro moterų ansamblio dainuojama daina. Po jos režisierė J. Sankauskienė pakvietė Kražių seniūnijos seniūną V. Andrulį, kuris pasveikino susirinkusius Vasario 16 – osios proga. Po iškilmingo sveikinimo koncertavo gimnazistai: deklamavo I. Butkutė ir D. Šniaukšta, IIIg klasės merginos parodė poezijos etiudą ,,Lietuva, bėgantis laikas būk“. Dainavo pradinių klasių mokinių chorelis, merginų ansamblis, mišrus ansamblis. Visi ovacijomis sutiko IIIgb klasės angliškos dainos ir šokio pasirodymą, parengtą Valentino dienai. Šoko 5 klasės šokių kolektyvas.

         Ar mokame džiaugtis laisve? – klausė istorijos vyresnioji mokytoja V. Andrulienė. Ji pateikė skaudžios patirties pavyzdžių, kiek daug šiandien Lietuvos jaunimo patraukia į Vakarus, ieškodami darbo.

         Abiturientės D. Tolušaitė ir J. Zelbaitė pristatė signatarus, komentavo pateiktis.

        Šventinį minėjimą rengė Kražių gimnazijos mokytojai E. Kvietkuvienė, G. Norvaišienė ir M. Vileikis.

Emilija Kvietkuvienė, mokytoja

Nuotraukos J. Lipskio