Baltų rožių šventė

Gimnazijos bendruomenė paminėjo Tarptautinę Mokytojų dieną, rengdama šventę dirbantiems mokytojams ir senjorams bei joje dalyvaudama. Šventės rytą mokytojus sveikino abiturientai, skaitė eiles, dovanojo gėlių ir šakotį. Mokinių taryba surengė teatralizuotą ,,Aro“ ir ,,medikų“ iškvietimą mokytojų sveikatos patikrinimui. Po ,,apžiūros“ mokytojams buvo paskirtos procedūros, išrašyti vaistai, vitaminai – saldainių ir riešutų rinkinukai. Mokyklos tarybos narės A. Pociuvienė, D. Stankuvienė ir N. Dirmeikienė paskelbė kolegoms nominacijas, kurios sukėlė daug emocijų ir juoko.

Šventiniame renginyje aktų salėje dalyvavo ir mokytojos senjorės – G. Mockuvienė, E. Pudžiuvelienė, E. Zakarienė, D. Mazrimienė, T. Pocienė. Jų vardu kalbėjo, įspūdžiais iš nūdienio gimnazijos gyvenimo dalijosi ilgametė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja G. Mockuvienė. Koncerte, kurį vedė mokytojai R. Butkienė ir G. Urbietis, skambėjo pradinių klasių mokinių chorelio ir 5 – 2g klasių merginų ansamblio dainos, literatūrinis – muzikinis etiudas, mokytojas R. Vaišnoras ir gimnazistės merginos sukosi barokinio šokio ritmu. Jubiliejines mokytojų D. Stankuvienės, L. Giržadienės, I. Gedvilienės, K. Remeikos sukaktis palydėjo gimnazijos direktorės R. Andrulienės sveikinimo žodžiai ir dovanojamos padėkos. Profesinės šventės proga mokytojus sveikino Kražių seniūnijos seniūnas R. Karčiauskis, M. K. Sarbievijaus kultūros centro direktorė L. Mikalajūnaitė, o klebonas V. Ripinskis visiems mokytojams įteikė po baltą rožės žiedą.  Baltų rožių puokštė nuo kolektyvo buvo įteikta ir gimnazijos direktorei R. Andrulienei  kaip padėka už bendrą produktyvų darbą, įvairiapusę kūrybišką veiklą.