Gražaus ir teisingo gyvenimo pavyzdys

Apie pažintį su kraštotyrininke, literate Juzefa Ramanauskaite gimnazijos bendruomenė – mokiniai, jų tėveliai, mokytojai – nuo šiandienos kalbės būtuoju laiku… 102 metų Kražių miestelio šviesuolė iškeliavo – tikėkime – į tobulesnį Pasaulį… Lieka trys jos knygelės: ,,Kakarykalnio aidai“, „Kad nepaklystume“, „Neklystanti Konstitucija“, kurios mus maitino, maitina ir maitins ne tik gyvenimo išmintimi, bet ir sodriu žemaitišku žodžiu, tautosakos lobiais. Ne vienas Juzefos papasakotas ir užrašytas tekstas nugulė į mokyklinius sąsiuvinius, mokinių ir mokytojų buvo papasakotas renginiuose ar konkursuose. Jos apmąstymų ir gyvenimo patirties pagrindu parengti du solidūs mokinių tiriamieji folkloro darbai: ,,Kražių žydų folklorinis vertinimas“(autorė Vydmantė Rastokaitė), ,,Vokietis Antrajame pasauliniame kare – auka ar grobikas?“ (autorė Nida Palubinskaitė). Gimnazijos bibliotekininkė Jurgita Karpenkienė baigiamajam bakalauro darbui pasirinko J. Ramanauskaitės gyvenimo istoriją. Jos atsiminimai tapo senelių ir prosenelių gyvenimo aidais – neišgalvotais, laiko patikrintais…
,,Laikas nestovi vietoje ir bėgdamas it upėje vanduo užkliūva kažkur ir neša kažką pasroviui. Taip ir mano gyvenimas“, – rašė Juzefa. Jis liko mūsų atmintyse kaip gražaus ir teisingo gyvenimo sektinas pavyzdys.

Emilija Kvietkuvienė, mokytoja