Neformalusis ugdymas

Informacija atnaujinta 2018-11- 19

Eil.

Nr.

Neformaliojo ugdymo užsiėmimo pavadinimas Val. sk. Mokytojas Užsiėmimo laikas
1. Įdomioji chemija

 

 

1 D. Navickienė Pirmadienis 7 p
2. Vaikų choras „Dainorėliai“ 1-4 kl.

Ansamblis „Junior“ 5-2g

Muzikos būrelis „Gitarėlė“5-2g

 

1

1

2

E. Dambrauskienė

 

 

 

Trečiadienis 6 p

Trečiadienis 7 p

Pirmadienis 6 p

Pirmadienis 7 p

3. Rankų darbo papuošalai ir dirbiniai

5-8 kl.

 

 

2 L. Kasparaitė Antradienis 7-8 p
4. Dviratininkų būrelis 5 klasė

 

 

1 V. Garbenienė Trečiadienis 6 p.
5. Sporto būreliai:

Kvadratas 5-6 kl

Krepšinis 7-4g kl

Tinklinis 7-4g kl

Futbolas 6-8 kl., 1g-3g kl

 

 

1

1

1

1

V. Stonys

 

 

 

Antradienis 7 p

Antradienis 8 p

Ketvirtadienis 7 p.

Ketvirtadienis 8 p.

 

6. Šokių studija „Bonjour“ (1-4 kl.)

Šokių studija „Judesys“ (7-8, 1g-2g kl.)

 

1

1

J. Žakarienė Ketvirtadienis 6 p.

Ketvirtadienis 7 p.

7. „Sporto abėcėlė“

 

 

1 J. Kasparienė Antradienis 6 p.
8. „Vėžliukai“

 

 

1 I.Gedvilienė Trečiadienis 6 p.
9. „Pasakų svetainė“

 

 

1 N. Dirmeikienė Penktadienis 5 p.
10. „Mažasis ekranas“

 

 

1 B. Dirmeikeinė Trečiadienis 5 p

 

Viso:

 

18

 

 

PATVIRTINTA
Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos direktoriaus
2018 m.  rugsėjo 3 d.
Įsakymu Nr. V1–223

KELMĖS RAJONO KRAŽIŲ ŽYGIMANTO LIAUKSMINO GIMNAZIJOS

NEFORMALIOJO  ŠVIETIMO   UŽSIĖMIMŲ   TVARKARAŠTIS

2018 -2019 m. m. I pusmetis

Eil.

Nr.

Būrelio pavadinimas Val. sk. Iš kurių kl. mokslei

viai

Moksl.

sk.

Mokytojas (Vardas, pavardė)

(išsilavinimas, specialybė, kategorija)

Užsiėmimų

diena ir laikas

Pastabos
I. Meninė  raiška
2. Vaikų choras „Dainorėliai“ 1 1-4 11 Eglė Dambrauskienė, aukštasis universitetinis, muzikos mokytoja Trečiadienis

13.05 – 13.50

 

6 p.

3. Ansamblis „Junior“ 1 5-8 10 Eglė Dambrauskienė, aukštasis universitetinis, muzikos mokytoja

 

Trečiadienis

14.00 – 14.45

 

7 p.

4. Muzikos būrelis „Gitarėlė“ 2 5-8

1g – 2g

10

10

Eglė Dambrauskienė, aukštasis universitetinis, muzikos mokytoja Pirmadienis

14.00 – 14.45

14.50 – 15.35

 

7 p.

8 p.

6. Šokių studija „Bonjour“ 1 1-4 14 Jovita Žakarienė, aukštasis universitetinis,

choreografijos mokytoja metodininkė

Ketvirtadienis

13.05 – 13.50

 

6 p.

7. Šokių studija „Judesys“ 1 1g – 2g 12 Jovita Žakarienė, aukštasis universitetinis,

choreografijos mokytoja metodininkė

Ketvirtadienis

14.00 – 14.45

 

7 p.

8. Dailės būrelis „Rankų darbo papuošalai ir dirbiniai“ 2 5-8 11 Lina Kasparaitė, aukštasis universitetinis, dailės vyresnioji mokytoja Antradienis

14.00 – 14.45

14.50 – 15.35

 

7-8 p.

II. Sporto būreliai
1. Sporto būrelis „Sporto abėcėlė“ 1 1-4 13 Jūratė Kasparienė, aukštasis universitetinis, pradinių klasių vyresnioji mokytoja Antradienis

13.05 – 13.50

 

 

6 p.

2. Kvadratas 1 5-6 11 Virginijus Stonys, aukštasis universitetinis, kūno kultūros  vyresnysis mokytojas Antradienis

14.00-14.45

 

 

 

7 p.

3. Krepšinis 1 1g-2g 11 Virginijus Stonys, aukštasis universitetinis, kūno kultūros vyresnysis  mokytojas Antradienis

14.50-15.35

 

8 p.

4. Tinklinis 1 3g-4g

 

10 Virginijus Stonys, aukštasis universitetinis, kūno kultūros vyresnysis  mokytojas Ketvirtadienis

14.00 – 14.45

 

7 p.

 

5. Futbolas 1 6-8 15 Virginijus Stonys, aukštasis universitetinis, kūno kultūros vyresnysis  mokytojas Ketvirtadienis

14.50-15.35

 

8 p.

III. Kalbinės programos
1. „Pasakų svetainė“ 1 1-4 12 Nijolė Dirmeikienė aukštasis universitetinis, pradinių klasių vyresnioji mokytoja Penktadienis

12.10-12.55

 

 

 

5 p.

IV. Techniniai būreliai
1. „Mažasis ekranas“ 1 1-4 10 Birutė Dirmeikienė, aukštasis universitetinis, pradinių klasių vyresnioji mokytoja Trečiadienis

12.10 – 12.55

 

5 p.

2. „Vėžliukai“ 1 1-4 10 Irena Gedvilienė, aukštasis universitetinis, pradinių klasių vyresnioji mokytoja Trečiadienis

13.05 – 13.50

 

6 p.

V. Kita veikla
1. Dviratininkų būrelis 1 5 12 Vijoleta Garbenienė, aukštasis universitetinis, geografijos vyresnioji mokytoja Trečiadienis

13.05-13.50

 

 

6 p.

 

 

2. „Įdomioji chemija“ 1 8 12 Daiva Navickienė, aukštasis universitetinis, chemijos mokytoja metodininkė Pirmadienis

14.00 – 14.45

 

7 p.

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *