Pradinis ugdymas

Informacija atnaujinta 2018-02-09

PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

2017 – 2018 mokslo metai

2017-2018 mokslo metai prasideda 2017 m.  rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė – 170 ugdymo dienų (34 savaitės). Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę. Ugdymo proceso pabaiga 2018 m. gegužės 31 d.

10 ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei (taip pat etninei), meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymosi dienų skaičių, išdėstant jas nuosekliai per mokslo metus:

Eil.Nr. Data Veikla
1. 2017-09 „Sveikas, Rugsėji!” Mokslo ir žinių diena.
2. 2017-09 Saugus ir draugiškas pradinukas.
3. 2017-09 Sveikatingumo diena „Judėjimas – sveikata“
4. 2017-12 Kalėdinės eglutės šventė.
5. 2018-02 Sveikatingumo diena „Žiemos džiaugsmai“
6. 2018-03 Kaziuko mugė
7. 2018-05 Mamyčių dienos šventė.
8. 2018-04 Olimpinis festivalis „Augu ir stiprėju“
9. 2018-05 Klasių edukacinė – pažintinė veikla – išvykos.
10. 2018-05 Vaikų gynimo dienos paminėjimas „Pasitinkant vasarą“

 

Dėl 2017–2018 mokslo metais 10 ugdymo dienų organizavimo laiko mokykla priima sprendimus:

5 ugdymo dienas skirti socialinių įgūdžių ir aplinkos pažinimui mokslo metų pradžioje pagal mokytojų parengtą socialinių įgūdžių ir aplinkos pažinimo programą;

5 ugdymo dienas skirti tiriamajai, praktinei, kūrybinei veiklai sausio – gegužės mėnesiais.

Pamokos trukmė trukmė 1 klasėse – 35 min., 2–4 klasėse – 45 min.

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

I pusmetis: rugsėjo 1d. – sausio 26 d.;

II pusmetis: sausio 29 d. – gegužės 31 d.

 

  PAMOKOSE NAUDOJAMŲ MOKYMOSI PRIEMONIŲ –

PRATYBŲ SĄSIUVINIŲ SĄRAŠAS

2017-2018 m.m.

 

Klasė Dalykas                         Priemonės pavadinimas
1 Lietuvių k.

Pasaulio paž.

Matematika

J. Banytė, Dž. Kuzavinienė, V. Vyšniauskienė  „Pupa“1-3 d.

E. Minkuvienė, L. Kukanauzienė „Gilė“  1-2 d.

S. Žeknienė, J. Žvirblienė „Riešutas“1-3 d.

2 Lietuvių k.

Pasaulio paž

Matematika

Anglų k.

 

 

 

J. Banytė, Dž. Kuzavinienė, V. Vyšniauskienė  „Pupa“1-3 d.

E. Minkuvienė, L. Kukanauzienė „Gilė“  1-2 d.

S. Žeknienė, J. Žvirblienė „Riešutas“1-3 d.

V. Rupainienė „Early School English-1“

3 Lietuvių k.

Pasaulio paž

Matematika

Anglų k.

J. Banytė, Dž. Kuzavinienė, V. Vyšniauskienė  „Pupa“1-3 d.

E. Minkuvienė, L. Kukanauzienė „Gilė“  1-2 d.

S. Žeknienė, J. Žvirblienė „Riešutas“1-3 d.

V. Rupainienė „Early School English-2“

4 Lietuvių k.

Pasaulio paž.

Matematika

Anglų k.

 

 

 

J. Banytė, Dž. Kuzavinienė, V. Vyšniauskienė  „Pupa“1-3 d.

E. Minkuvienė, L. Kukanauzienė „Gilė“  1-2 d.

S. Žeknienė, J. Žvirblienė „Riešutas“1-3 d.

V. Rupainienė „Early School English-2“

 

                                           PRADINIŲ KLASIŲ AUKLĖTOJŲ DARBO LAIKAS     

2017 -2018 M.M. II pusmetis

* Klasės valandėlė

**Bendravimas su tėvais

Eil Nr Klasės auklėtojas Klasė Moksk. Val. sk. Savaitės diena Darbo laikas Pamoka Kabinetai
1. Irena Gedvilienė 1 12 3 Antradienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 

8.55 – 9.40**

12.05 – 12.50*

10.00 – 10.45

 

 

2

5

3

21
2. Jūratė Kasparienė 2

 

 

16 3 Pirmadienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

 

8.55 – 9.40

13.00 – 13.45*

12.05 – 12.50**

2

6

5

19
3. Birutė Dirmeikienė 3

 

 

 

10 2,5 Pirmadienis

Antradienis

 

Trečiadienis

 

 

10.00 – 10.45**

10.00 – 10.45

(kas antrą)

12.05 – 12.50*

 

3

3

 

5

16
4. Nijolė Dirmeikienė 4

 

 

 

12 3 Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

 

12.05 – 12.50*

11.05 – 11.50**

8.55 – 9.40

5

4

2

20
   Viso: 50  

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 1- 4 KLASĖMS 2017 – 2018 M.M. II PUSMETIS

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *