Apie ugdymą karjerai

Informacija atnaujinta 2017-11-09

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

TAVO KARJERA YRA TAVO RANKOSE…       

                                                       

Nuo 2013 m. sausio mėn. Kražių gimnazija įsitraukė į projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (1 etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ (projektą vykdo Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras) ir siekia įvesti karjeros paslaugų sistemą mokykloje. Ugdymas karjerai yra prioritetinė profesinio orientavimo sritis, profesinis informavimas ir profesinis konsultavimas papildo ugdymą karjerai.
PIT veikla yra integruota į pagal projektą įkurtą Ugdymo karjerai centrą.

Pagrindiniai dokumentai:
Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas 
Ugdymo karjerai programa  

 Ugdymo karjerai centro tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.

 Uždaviniai:  

• ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;

• teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;

• padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;

• teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.);

• sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;

• organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą (pvz.: projektinė veikla).

 

Ugdymo karjerai programa padės:

 • pažinti karjerai svarbias charakterio savybes;
 • rasti ir naudoti visą su karjera susijusią informaciją;
 • priimti tinkamus karjeros sprendimus;
 • mokymosi ir laisvalaikio veiklose tobulinti karjerai svarbias kompetencijas;
 • įgyti lankstumo pereinant į kitą karjeros ar mokymosi aplinką;
 • suformuos mokymosi visą gyvenimą įgūdžius.

Karjeros paslaugos apima:

ugdymą karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.

karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.

karjeros konsultavimą – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

Ugdymą karjerai mūsų gimnazijoje vykdo ugdymo karjeros koordinatorė A.Pociuvienė.

 Karjeros koordinatorė teikia individualias ir grupines konsultacijas (mokiniams/tėvams), bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su aukštųjų mokyklų, profesinių mokyklų  atstovais ir kitomis organizacijomis bei moko ir padeda naudotis spec. puslapiais internete (pvz.: www.aikos.smm.lt, www.lamabpo.lt, www.egzaminai.lt,  ir kt.).

 

Ugdymo karjerai koordinatorės  darbo laikas (27 kab. III a.)

2017-2018 m.m. 

Eil.Nr. Savaitės diena Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos
1.

 

Antradienis 8.00-8.45 (darbas su dokumentais)
13.00-14.40 (konsultacijos mokiniams)
2. Trečiadienis 13.55-14.40 (konsultacijos mokiniams)

14.40-15.30 (konsultacijos tėvams, mokytojams)

8.00-9.40 (darbas su dokumentais)

 

 

3. Ketvirtadienis 8.00-8.45 (darbas su dokumentais)
4. Penktadienis 14.30-17.30 (savišvieta, saviugda)

 Pastaba: dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis individualiai.

Ugdymo karjerai koordinacinė grupė:

Rita Andrulienė, gimnazijos direktorė – kuratorė

Nariai:

Audronė Pociuvienė – karjeros koordinatorė;

Edita Baršienė – specialioji pedagogė;

Karina Kiseliovaitė – soc. pedagogė;

Jolanta Bakutienė – klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė;

Jurgita Karpenkienė – bibliotekos vedėja;

Eva Šimkevičiūtė – 2g kl. mokinė, Mokinių tarybos pirmininkė.

 

Naudingos nuorodos:

www.aikos.smm.lt – atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema

www.cvonline.lt – tarptautinės personalo atrankos kompanijos filialas, testai

www.darborinka.lt – Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba

www.manager.lt – darbo paieškos, karjeros ir verslumo portalas

www.egzaminai.lt – nacionalinis egzaminų centras

www.euroguidance.lt – profesijų vadovas

www.europass.lt – informacija apie savęs pristatymą

www.kurstudijuoti.lt – informacija apie studijas

www.lamabpo.lt – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija

www.ldb.lt – Lietuvos darbo birža

www.mokslas.lt – Lietuvos mokslas ir studijos

www.profesijupasaulis.lt – gidas į profesijų pasaulį

www.smm.lt – LR švietimo ir mokslo ministerija

www.stojimai.lt – informacija apie studijas, stojimo galimybes

www.studijos.lt – išsami informacija apie mokymąsi Lietuvoje.

 

Perspektyviausių XXI-jo amžiaus pirmųjų dešimtmečių specialybių sąrašas (UNESCO prognozė):

 • informacinės technologijos, kompiuteriai ir jų priežiūra;
 • biotechnologijos;
 • ekologija;
 • bankininkystė, finansų analizė;
 • aptarnavimo sferos vadyba;
 • energijos gamyba ir skirstymas;
 • alternatyvioji energetika;
 • statyba, statybinių medžiagų gamyba;
 • cheminės technologijos;
 • transporto pramonė;
 • lengvosios pramonės vadyba.

 

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė

 

Daugiau informacijos apie stojimą į aukštąsias mokyklas ir į profesinio rengimo centrus 2017/2018 metais rasite svetainėje www.lamabpo.lt

Išbandykite balų skaičiuokles: www.lamabpo.lt  http://www.kurstoti.lt/

Naujienas perskaityti galite http://www.kurstoti.lt/

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *