Laikraštis „Spindulys“

  Informacija atnaujinta 2018-11-22

Kražių gimnazijos laikraštis „Spindulys“ įkurtas 1998m.

               Redakcijos adresas: Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija, S. Dariaus ir S. Girėno 2, Kražiai, tel: 8(427) 60020, elektroninis paštas kraziai@zlgimnazija.lt

Leidžia žurnalistų būrelis. Redakcijai talkina E. Kvietkuvienė,  J. Lipskis. Laikraštis išeina kartą per  mėnesį.

2018-2019m.m.

Rugsėjo mėnesio „Spindulys“

 Spalio mėnesio „Spindulys