Finding European ldentity through lntercultural dialogue between European Citizens

Informacija atnaujinta 2019-03-22

   

Projekto pavadinimas: „Finding European ldentity through lntercultural dialogue between European Citizens“ /,,Europos tapatybės nustatymas per Europos piliečių švietimą ir kultūrų dialogą“ /

Projekto vadovė – Rita Andrulienė, Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos direktorė.

Projekto koordinatorė – Rasa Rimidytė – Liekienė, Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos
anglų kalbos vyr. mokytoja.

Nariai: Živilė Šiaudvytienė, Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos pagrindinio ir vidurinio
ugdymo skyriaus vedėja.

Vaida Andrulienė, Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos istorijos vyr. mokytoja.

Lina Kasparaitė, Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos dailės vyr. mokytoja.

Audronė Tunikienė, Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos anglų kalbos mokytoja
metodininkė.

Emilija Kvietkuvienė, Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos lietuvių kalbos
mokytoja metodininkė.

Įsakymas

Projekte dalyvaujantys mokiniai:

 1. Aleksandravičiūtė Gabrielė 7kl.
 2. Andrulis Edvinas 6kl.
 3. Biknevičiūtė Iveta 7 kl.
 4. Bivainytė Justina 5 kl.
 5. Bukantaitė Agnė 5 kl.
 6. Butkus Orestas 5 kl.
 7. Butkutė Smiltė 5 kl.
 8. Garbačauskytė Vaiva 7 kl.
 9. Gedvilaitė Emilija 6 kl.
 10. Gedvilaitė Orneta 7 kl.
 11. Gerčaitė Milda 5 kl.
 12. Juozapaitis Simas 5 kl.
 13. Macijauskas Faustas 5 kl.
 14. Palubinskaitė Miglė 6 kl.
 15. Peštenytė Kornelija 7 kl.
 16. Rimidis Paulius 6 kl.
 17. Ringytė Rugilė 5 kl.
 18. Sakalauskaitė Akvilė 6 kl.
 19. Staražinskas Darius 5 kl.
 20. Tallat-Kelpšas Lukas 5 kl.
 21. Zverka Gelvinas 5 kl.
 22. Zverkaitė Nora 7 kl.
 23. Žaludaitė Vestina 7 kl.

Projekte dalyvaujančios valstybės: Lenkija (koordinatorė), Lietuva, Rumunija, Italija, Portugalija, Ispanija.

Projekto tikslai:

 • Bendradarbiaujant tarp valstybių siekti aukštos kokybės mokymo ir kurti Europos potencialą.
  Sudaryti galimybę mokiniams, mokytojams bei vietos bendruomenei plėsti žinias apie Europos kultūros paveldą.
  Sudaryti sąlygas mokiniams lavinti įgūdžius, būtinus saviraiškai ir asmeniniam tobulėjimui (, bendravimas užsienio kalbomis, gebėjimas naudotis IKT, mokymosi įgūdžių bendradarbiaujant ir dirbant komandoje lavinimas).
 • Projekto veiklų metu siekti tolerancijos, motyvacijos, pasitikėjimo savimi, kūrybiškumo ir pastangų ugdymą mokymo(si) veiklose.
 • Sudaryti sąlygas mokytojams ir mokiniams dalyvauti projekte, keistis patirtimi, novatoriškais darbo metodais.

Projekto vykdymo laikotarpis – 2018-2020 m.

Erasmus+ projekto veiklos:

Susitikimo vieta Vykdyta veikla
Lietuva

2019-02-25-2019-03-02