Ugdymo pasiūla 2018-2020 m.m.

Informacija atnaujinta 2018-04-25

Bendra ugdymo pasiūla 2018-2020 m.m.

Neformalusis ugdymas

1g-4g kl. Dainavimo būrelis „Allegro“

Šokių būrelis 1-4 kl.

5-7 kl. Šokių būrelis

8-2g kl. Šokių būrelis

5-4g kl. Dramos mokykla “ Po skambučio“

7-8 kl. Ekodizainas

7-4g kl. Futbolas – salės futbolas

5-6 kl. Kvadratas – salės futbolas

2 kl. Pasakų svetainė

5-6 kl. Skaityk-mąstyk-taikyk

2 kl. Vėžliukai

1-4 kl. dainavimo būrelis „Dainorėliai“

1 kl. Vokiečių kalba su Hans Hase

5-6 kl. Eko dirbtuvėlės

3 kl. „English is fun!“

7-4g kl. Krepšinis

4 kl. Informacinių technologijų būrelis „Mažasis ekranas“

5-8 kl. Rankų darbo papuošalai

7-4g kl. Tinklinis

5-8 kl. Dainavimo būrelis „Junior“

5 kl. Dviratininkų būrelis

4 kl. „English Club“

5-8 kl. Integruotas gamtos mokslų būrelis „Jaunieji ekologai“

2-4 kl. Mažųjų literatų klubas

6-8 kl. Programavimo pagrindai

3 kl. Sporto būrelis „Sporto abėcėlė“

1g-4g kl. Žurnalistikos būrelis

Pasirenkami dalykai 3g klasei

Išplėstinis kursas. Programavimas

Lengvoji atletika. Salė. Futbolas

Vokiečių kalba (nesimokiusiems vokiečių kalbos)

Astronomija

Krepšinis

Tinklinis

Informacinės technologijos

Religijotyra

Šokis

Pasirenkami dalykai 5-2g kl.

 

Pasirenkami moduliai 3g kl.

Maisto chemija

Geometrija

Technologijos (statybos ir medžio apdirbimo)

Technologijos (turizmas ir mityba)

Fizika aplink mus, gamtoje ir technologijose

Meilė ir šeima

Conversational English

Istorinių šaltinių analizė

Pasirenkami moduliai 5-2g kl.

Eksperimentinė chemija

Kokybinių fizikos uždavinių sprendimas

Įdomioji anglų kalba pasitelkiant IKT

Matematikos modulis

Programavimo pradmenys

Žmogaus buities chemija

Famous English Poets

Geometriniai uždaviniai

Kompiuterinės leidybos pradmenys

Negrožinio teksto kūrimas ir analizė

Vidinė kūnų energija

Elektromagnetinės bangos ir Žemė Visatoje

Games in English Teaching

IKT anglų kalboje

Tinklalapių kūrimo pradmenys

English tenses

Projektai

Skrandžio rūgštingumą mažinančių vaistų sąveika su organizmo skysčiais

Vandens biocheminis tyrimas

Tiriame gimtąją tarmę