Karklėnų pagrindinio ugdymo skyrius

Informacija atnaujinta 2018-02-09

el. p. karklenai@zlgimnazija.lt

 

Mokyklos istorija

 

Karklėnų pradinė mokykla, atidaryta 1905 m. spalio 16 d. vadinosi liaudies mokykla. Ji įsikūrė Vielavičių namuose. Dabar šio namo nė pamatų nelikę. Pirmaisiais mokslo metais čia mokėsi 27 vaikai (vien berniukai). Dirbo viena mokytojas. 1907 m.  jau mokėsi 60 vaikų (42 berniukai, 18 mergaičių). Vaikai į mokyklą ėjo iš Bukantiškės, Getautiškės, Eidintiškių, Ejučių, Padvario, Paplentaukio, Paežerio, Palyšupio, Paalksnių, Pašilės, Sendvarių, Spirgių, Karklėnų, Kumpelkės, Kupšelių ir kitų apylinkinių kaimų.

1946 m. Karklėnuose atidaryta progimnazija (keturklasė bendrojo lavinimo mokykla). Ji čia veikė trejus metus. 1948 m. progimnazijoje ir pradinėje mokykloje mokėsi 109 vaikai: iš jų 56 mergaitės. Dirbo 6 mokytojai.

1949 m. progimnazija pertvarkė į priaugančią septynmetę mokyklą.

1952 m. veikė septynmetė mokykla, dirbo 13 mokytojų, mokėsi 135 mokiniai (75 – septynmetėje, 60 – pradinėje).

1956 m. septynmetė peraugo į vidutinę mokyklą. Mokykloje mokėsi 219 mokinių, aštuntoje klasėje – 33, dirbo 15 mokytojų.

1958 m. mokykla iš Karklėnų miestelio persikraustė į Karklėnų dvarą, kuriame tebėra ir šiandien. Jau buvo aštunta, devinta ir dešimta klasės. Dirbo 18 mokytojų, mokėsi 203 mokiniai (109 – vidurinėje, 94 – pradinėje).

1962 m. mokykloje jau dirbo 20 mokytojų, mokėsi 233 mokiniai. Trūko patalpų. Prie mokyklos pradėtas statyti priestatas.

1986 – 1987 mokslo metai vaikus pradėjo mokyti nuo šešerių metų ir įvedė dvylikos klasių mokymą. Iki 1999 m. Karklėnų vidurinė mokykla išleido 13 dvyliktokų laidų.

1999 m. vidurinė mokykla pertvarkyta į savarankišką pagrindinę mokyklą. Dirbo 21 mokytojas, mokėsi 124 mokiniai.

2013 m. rugpjūčio 30 d. mokykla reorganizuota ją prijungiant prie Kražių gimnazijos. Nuo 2013 m. rugpjūčio 30 d. veikia Kražių gimnazijos Karklėnų pagrindinio ugdymo skyrius, kuriame tais metais dirbo 16 mokytojų ir mokėsi 46 mokiniai.

 

 

KRAŽIŲ ŽYGIMANTO LIAUKSMINO GIMNAZIJA

KARKLĖNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUS

2017-2018 M. M.

Klasė Komplektai Mokinių skaičius
Ikimokyklinio ugdymo grupė 1 12
1  

1

1
3 4
4 3
5 1 3
6 2
7 1 5
Iš viso: 4 30

 

2017 – 2018 m. m. Karklėnų pagrindinio ugdymo skyrių lanko 30 mokinių. Šiais mokslo metais suformuota ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mišri grupė, kurią lanko 12 ketverių – šešerių metų vaikai. Iš jų 5 vaikai priešmokyklinio amžiaus, 2 – penkiamečiai ir 5 – keturmečiai. Grupėje dirba ikimokyklinio ugdymo pedagogė ir pedagogės padėjėja.

Be ikimokyklinio ugdymo grupės skyriuje suformuoti 3 klasių komplektai. Pirma, trečia ir ketvirta pradinės klasės sujungtos į vieną komplektą, dirba viena mokytoja, mokosi aštuoni mokiniai. Penkta ir šešta klasės sudaro vieną komplektą, mokosi 5 mokiniai. Septintoje klasėje mokosi 5 mokiniai. Aštunta klasė nesusiformavo.

 

Ugdymo procesas prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d.;

baigiasi: 1-4 kl. 2018 m. gegužės 31 d.;

5-8, Ig-IIIg kl. 2018 m. birželio 15 d.;

IVg klasei 2018 m. gegužės 25 d.

 

Ugdymo proceso savaitės:

1-4 klasėms – 34 savaites;

5-8, Ig-IIIg klasėms – 36 savaites;

IVg klasei – 33 savaites.

 

Mokslo metai skirstomi:

5-8 klasėms trimestrais:

I trimestras: rugsėjo 1d. – lapkričio 30 d.;

II trimestras: gruodžio 1 d. – kovo 9 d.;

III trimestras: kovo 12 d. – birželio 15 d.

 

Atostogos:

Rudens atostogos: 2017-10-30  –  2017-11-03 (į mokyklą 11-06)

Žiemos (Kalėdų) atostogos: 2017-12-27 – 2018-01-03(į mokyklą 01-04)

Žiemos atostogos: 2018-02-19  –  2018-02-23 (į mokyklą 02-26)

Pavasario (Velykų) atostogos: 2018-04-03  –  2018-04-06 (į mokyklą 04-09)

Papildomos atostogos ikimokyklinei, priešmokyklinei ugdymo grupei:

2018-01-04  –  2018-01-10

2018-03-26  –  2018-03-30

PAMOKŲ IR PERTRAUKŲ LAIKAS

2017 – 2018 m.m.

Eil. Nr. Pamokų laikas Pertraukų laikas
1. 8 30  – 9 15 9 15 – 9 25
2. 9 25 – 10 10 10 10–1020
3. 1020 – 1105 1105–1135
4. 1135 –1220 1220–1230
5. 1230– 1315 1315–1325
6. 1325 – 1410 1410–1420
7. 1420 – 1505

 KARKLĖNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUS MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

2017 – 2018 M.M.

Eil.

Nr.

Mokytojas Kvalifikacija
1. IRENA ŽALUDIENĖ vyr. logopedė
2. DALIA  PLAVIČIENĖ rusų k. vyr.mokytoja
3. JOVITA ŠILINSKIENĖ pradinių klasių vyr. mokytoja
4. GINTAUTAS  PLAVIČIUS matematikos vyr.mokytojas,

fizikos mokytojas

informacinių technologijų mokytojas

5. NIJOLĖ  PARTAUSKIENĖ dorinio ugdymo vyr. mokytoja
6. RAMUTĖ  SAMUILIENĖ biologijos vyr. mokytoja,

chemijos mokytoja

7. SANDRA ARVASAITIENĖ ikimokyklinio ugdymo pedagogė
8. VAIDA  ANDRULIENĖ istorijos vyr. mokytoja
9. VIRGINIJUS  STONYS kūno kultūros vyr. mokytojas
10. VIRGINIJA  RADAVIČIENĖ lietuvių k. vyr. mokytoja
11. JONAS  LIPSKIS geografijos mokytojas,

technologijų mokytojas

12. LINA KASPARAITĖ dailės vyr.mokytoja,

technologijų mokytoja

13. KANSUELA MAČIULEVIČIŪTĖ  

muzikos mokytoja

 

14. ALINA LABANAUSKAITĖ anglų k. mokytoja
15. VIJOLETA  GARBENIENĖ žmogaus saugos  mokytoja
16. RASA  RIMIDYTĖ – LIEKIENĖ anglų k. vyr. mokytoja

 

Pamokų tvarkaraštis 1, 3, 4 klasėms 2017 – 2018 m. m. II pusmetis

Pamokų tvarkaraštis 5-7 klasėms 2017 – 2018 m. m. II pusmetis

Neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2017-2018 m. m. II pusmetis

Pratybų sąsiuvinių naudojimas pamokose 2017-2018 m.m.

2017-2018 m. m. mokinių kultūrinės, meninės, kūrybinės, sportinės, pažintinės, praktinės, socialinės, prevencinės veiklos planas 1 – 4 ir 5 – 7 klasių mokiniams

Auklėtojų darbo laikas 2017-2018 m. m. II pusmetis