Karklėnų pagrindinio ugdymo skyrius

Informacija atnaujinta 2017-02-21

el. p. karklenai@zlgimnazija.lt

 

Mokyklos istorija

 

Karklėnų pradinė mokykla, atidaryta 1905 m. spalio 16 d. vadinosi liaudies mokykla. Ji įsikūrė Vielavičių namuose. Dabar šio namo nė pamatų nelikę. Pirmaisiais mokslo metais čia mokėsi 27 vaikai (vien berniukai). Dirbo viena mokytojas. 1907 m.  jau mokėsi 60 vaikų (42 berniukai, 18 mergaičių). Vaikai į mokyklą ėjo iš Bukantiškės, Getautiškės, Eidintiškių, Ejučių, Padvario, Paplentaukio, Paežerio, Palyšupio, Paalksnių, Pašilės, Sendvarių, Spirgių, Karklėnų, Kumpelkės, Kupšelių ir kitų apylinkinių kaimų.

1946 m. Karklėnuose atidaryta progimnazija (keturklasė bendrojo lavinimo mokykla). Ji čia veikė trejus metus. 1948 m. progimnazijoje ir pradinėje mokykloje mokėsi 109 vaikai: iš jų 56 mergaitės. Dirbo 6 mokytojai.

1949 m. progimnazija pertvarkė į priaugančią septynmetę mokyklą.

1952 m. veikė septynmetė mokykla, dirbo 13 mokytojų, mokėsi 135 mokiniai (75 – septynmetėje, 60 – pradinėje).

1956 m. septynmetė peraugo į vidutinę mokyklą. Mokykloje mokėsi 219 mokinių, aštuntoje klasėje – 33, dirbo 15 mokytojų.

1958 m. mokykla iš Karklėnų miestelio persikraustė į Karklėnų dvarą, kuriame tebėra ir šiandien. Jau buvo aštunta, devinta ir dešimta klasės. Dirbo 18 mokytojų, mokėsi 203 mokiniai (109 – vidurinėje, 94 – pradinėje).

1962 m. mokykloje jau dirbo 20 mokytojų, mokėsi 233 mokiniai. Trūko patalpų. Prie mokyklos pradėtas statyti priestatas.

1986 – 1987 mokslo metai vaikus pradėjo mokyti nuo šešerių metų ir įvedė dvylikos klasių mokymą. Iki 1999 m. Karklėnų vidurinė mokykla išleido 13 dvyliktokų laidų.

1999 m. vidurinė mokykla pertvarkyta į savarankišką pagrindinę mokyklą. Dirbo 21 mokytojas, mokėsi 124 mokiniai.

2013 m. rugpjūčio 30 d. mokykla reorganizuota ją prijungiant prie Kražių gimnazijos. Nuo 2013 m. rugpjūčio 30 d. veikia Kražių gimnazijos Karklėnų pagrindinio ugdymo skyrius, kuriame tais metais dirbo 16 mokytojų ir mokėsi 46 mokiniai.

 

 

 

 

 

 

 

 

Karklėnų pagrindinio ugdymo skyriuje 2016 – 2017 m.m. mokosi 28 mokiniai: 12 mokinių 1-4 klasėse ir 16 mokinių 5-8 klasėse. Dirba 17 mokytojų, kurių dauguma atvyksta iš Kražių gimnazijos.

Mokytojų sąrašas

PAMOKOSE NAUDOJAMŲ MOKYMOSI PRIEMONIŲ – PRATYBŲ SĄSIUVINIŲ SĄRAŠAS 2016-2017 m.m.

Nemokamai pavėžėjamų mokinių mokykliniu autobusu maršrutai 216-2017 m.m.

Karklėnų pagrindinio ugdymo skyriaus mokyklinio autobuso maršrutai 2016-2017 m.m.

1-4 klasių II pusmečio pamokų tvarkaraštis

5-8 klasių II pusmečio pamokų tvarkaraštis

Auklėtojų darbo laikas, II pusmetis