Karklėnų pagrindinio ugdymo skyrius

Informacija atnaujinta 2019-03-19

el. p. karklenai@zlgimnazija.lt

 

Mokyklos istorija

 

Karklėnų pradinė mokykla, atidaryta 1905 m. spalio 16 d. vadinosi liaudies mokykla. Ji įsikūrė Vielavičių namuose. Dabar šio namo nė pamatų nelikę. Pirmaisiais mokslo metais čia mokėsi 27 vaikai (vien berniukai). Dirbo viena mokytojas. 1907 m.  jau mokėsi 60 vaikų (42 berniukai, 18 mergaičių). Vaikai į mokyklą ėjo iš Bukantiškės, Getautiškės, Eidintiškių, Ejučių, Padvario, Paplentaukio, Paežerio, Palyšupio, Paalksnių, Pašilės, Sendvarių, Spirgių, Karklėnų, Kumpelkės, Kupšelių ir kitų apylinkinių kaimų.

1946 m. Karklėnuose atidaryta progimnazija (keturklasė bendrojo lavinimo mokykla). Ji čia veikė trejus metus. 1948 m. progimnazijoje ir pradinėje mokykloje mokėsi 109 vaikai: iš jų 56 mergaitės. Dirbo 6 mokytojai.

1949 m. progimnazija pertvarkė į priaugančią septynmetę mokyklą.

1952 m. veikė septynmetė mokykla, dirbo 13 mokytojų, mokėsi 135 mokiniai (75 – septynmetėje, 60 – pradinėje).

1956 m. septynmetė peraugo į vidutinę mokyklą. Mokykloje mokėsi 219 mokinių, aštuntoje klasėje – 33, dirbo 15 mokytojų.

1958 m. mokykla iš Karklėnų miestelio persikraustė į Karklėnų dvarą, kuriame tebėra ir šiandien. Jau buvo aštunta, devinta ir dešimta klasės. Dirbo 18 mokytojų, mokėsi 203 mokiniai (109 – vidurinėje, 94 – pradinėje).

1962 m. mokykloje jau dirbo 20 mokytojų, mokėsi 233 mokiniai. Trūko patalpų. Prie mokyklos pradėtas statyti priestatas.

1986 – 1987 mokslo metai vaikus pradėjo mokyti nuo šešerių metų ir įvedė dvylikos klasių mokymą. Iki 1999 m. Karklėnų vidurinė mokykla išleido 13 dvyliktokų laidų.

1999 m. vidurinė mokykla pertvarkyta į savarankišką pagrindinę mokyklą. Dirbo 21 mokytojas, mokėsi 124 mokiniai.

2013 m. rugpjūčio 30 d. mokykla reorganizuota ją prijungiant prie Kražių gimnazijos. Nuo 2013 m. rugpjūčio 30 d. veikia Kražių gimnazijos Karklėnų pagrindinio ugdymo skyrius, kuriame tais metais dirbo 16 mokytojų ir mokėsi 46 mokiniai.

 

 

KRAŽIŲ ŽYGIMANTO LIAUKSMINO GIMNAZIJA

KARKLĖNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUS

2018-2019 M. M.

2018 – 2019 m. m. Karklėnų pagrindinio ugdymo skyrių lanko 18 mokinių. Šiais mokslo metais suformuoti 2 komplektai: ikimokyklinio ugdymo grupė ir jungtinė pradinio ugdymo klasė ( 1, 2, 4 klasės). Ikimokyklinio ugdymo grupę lanko 11 ketverių – šešerių metų vaikai. Iš jų 3 vaikai priešmokyklinio amžiaus, 5 – penkiamečiai ir 3 – keturmečiai. Grupėje dirba ikimokyklinio ugdymo pedagogė ir pedagogės padėjėja.

Jungtinėje 1, 2, 4 klasėje mokosi 7 mokiniai. Su mokiniais dirba pradinių klasių mokytoja, užsienio (anglų k.) k. ir dorinio ugdymo mokytojos.

 

Klasė Komplektai Mokinių skaičius
Ikimokyklinio ugdymo grupė 1 11
1  

1

3
2 1
4 3
Iš viso: 2 18

 

Ugdymo procesas:

prasideda     2018 m. rugsėjo 3 d.;

baigiasi         2019 m. gegužės 31 d. (ikimokyklinio ugdymo grupė);

2019 m. birželio 7 d. (1, 2, 4 kl.).

 

Pusmečių trukmė:

pirmasis pusmetis:  rugsėjo 3 d.  –  sausio 25 d;

antrasis pusmetis: sausio 28 d. – birželio 7 d.

 

Pamokų laikas:

 

Pamoka Pamokų laikas Pertraukų laikas Pertraukų trukmė
1. 8 30  – 9 15 9 15 – 9 25 10 min.
2. 9 25 – 10 10 10 10–1030 20 min.
3. 1030 – 1115 1115–1135 20 min.
4. 1135 –1220 1220–1230 10 min.
5. 1230– 1315 1315–1325 10 min.
6. 1325 – 1410 1410–1420

KLASIŲ AUKLĖTOJŲ DARBO LAIKAS     

2018 -2019 M.M. I pusmetis

* Klasės valandėlė
**Bendravimas su tėvais, dokumentacijos tvarkymas
Eil.

Nr.

Klasės auklėtojas Klasė Mok.

sk.

Val. sk. Savaitės diena Darbo laikas Pamoka Kabinetas
1. Jovita Šilinskienė 1, 2, 4 7 2 Pirmadienis

Penktadienis

 

13.25 – 14.10**

13.25 – 14.10*

 

 

6

6

1, 2, 4 klasė

PAMOKŲ  TVARKARAŠTIS

2018 -2019 m.m.  II  pusmetis

1, 2, 4  KLASĖS                                                                   

   Pirmadienis     Antradienis     Trečiadienis     Ketvirtadienis       Penktadienis
1. Pasaulio  pažin.  1,2,4 kl 1. Matematika  1 kl. 1. Matematika  2,4 kl. 1. Matematika  1 kl. 1. Kūno kultūra  1,2,4 kl.
2. Lietuvių kalba  1,2,4  kl. 2. Lietuvių kalba 1,2,4 kl. 2. Lietuvių kalba 1,2,4 kl. 2. Dorinis ugdymas(tikyba)

1,2,4 kl.

2. Lietuvių kalba 1,2,4 kl.
3. Matematika  1,2,4  kl.

 

3. Matematika 1,2,4 kl. 3. Pasaulio pažin. 1,2,4 kl. 3. Kūno kultūra  1,2,4  kl. 3. Lietuvių kalba  1,2,4 kl.
4. Muzika  1,2,4  kl.

 

4. Matematika  1,2,4 kl. 4. Muzika 1,2,4 kl. 4. Dailė ir technologijos 1,2,4 kl. 4. Dailė ir technologijos 1,2,4 kl.
5. Lietuvių kalba  1,2 kl. 5. Kūno  kultūra  1,2,4 kl. 5. Lietuvių kalba. 1 kl.              Anglų kalba 2,4 kl. 5. Lietuvių kalba  2,4 kl. 5. Kūno kultūra  4 kl.
  6. Lietuvių  kalba  2,4 kl. 6. Anglų kalba 2,4 kl.

 

   

Atostogos:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens atostogos 2018-10-29 2018-11-02
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2018-12-27 2019-01-02
Žiemos atostogos 2019-02-18 2019-02-22
Pavasario (Velykų) atostogos 2019-04-23 2019-04-26
Vasaros atostogos 2019-06-10 2019-08-31

 

Mokytojai:

Eil. Nr. Mokytojas Kvalifikacija
1. JOVITA ŠILINSKIENĖ Pradinių kl. vyr. mokytoja
2. NIJOLĖ PARTAUSKIENĖ Tikybos mokytoja metodininkė
3. RASA RIMIDYTĖ – LIEKIENĖ Anglų k. vyr. mokytoja
4. SANDRA ARVASAITIENĖ Ikimokyklinio ugdymo pedagogė
5. RAMUTĖ SAMUILIENĖ Ikimokyklinio ugdymo pedagogės padėjėja