Dokumentų biblioteka

Informacija atnaujinta 2018-11-20

Gimnazijos nuostatai

Kražių gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Priėmimo į Kražių gimnaziją , klasių, grupių komplektavimo tvarkos aprašas

Mokinių dokumentacijos tvarkymo tvarka

Kelmės rajono Kražių gimnazijos pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo mokytojo dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas

Budėjimo mokykloje aprašas

 Kražių gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

 Kražių gimnazijos išvykų, ekskursijų ir kitų turizmo renginių organizavimo aprašas

Įsakymas dėl Kelmės rajono Kražių gimnazijosišvykų, ekskursijų ir kitų turizmo renginių organizavimo aprašo 5,17.6 punktų pakeitimo ir papildymo 14.3, 17.11 punktais

Kražių gimnazijos išvykų, ekskursijų ir kitų turizmo renginių organizavimo aprašo 9 priedas

Socialinės veiklos organizavimo tvarka

Pagalbos mokiniui tvarka 

Kražių gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Mokinių elgesio taisyklės

Kražių gimnazijos aprūpinimo vadovėliais, jų komplektų dalimis, priešmokyklinio ugdymo, specialiosiomis mokymo priemonėmis ir literatūra tvarka

Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo aprašas

Tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas

Ugdymo turinio planavimo tvarka

2018-2019 m. m. ugdymo planas

Gimnazijos vidaus darbo tvarka

Gimnazijos darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *