Pagalba mokiniui

Informacija atnaujinta 2017-04-26

Kiekvienoje sėkloje slypi būsimas augalas. Atėjus laikui jis ims augti, sutvirtės ir užmegs vaisius. Gal jie bus gardūs – gal sprangūs. Gal jų bus daug – gal vienas vienintelis, bet nepaprastas. Gali nutikti ir taip, kad tas augalas nieko neužaugins, bet taps užuovėja, ramsčiu kitiems ar apylinkės puošmena.  Taip ir žmonės. Kiekviename slypi savos paslaptys. Kiekvienas brandina savo vaisius. 

KOKIOS PASLAPTYS GLŪDI TAVYJE?

PEDAGOGINĖS, PSICHOLOGINĖS IR SOCIALINĖS PAGALBOS TEIKIMAS

 KRAŽIŲ GIMNAZIJOJE

Pagalbos mokiniui Kražių gimnazijoje schema

Pagalbos mokiniui tvarkos aprašas

MOKYTOJŲ IR KLASIŲ VADOVŲ TEIKIAMA PAGALBA

Klasių vadovai ir mokytojai teikia pagalbą savo klasės ar grupės vaikams:

 • Mokymosi pagalba.
 • Socialinių įgūdžių formavimo, pilietinės brandos, prevencinė veikla.
 • Individualus darbas su mokiniu, su mokinio šeima.
 • Darbas su klase.

MOKYTOJŲ KONSULTACIJOS MOKINIAMS

2016-2017 M. M.  (II pusmetis)

Eil. Nr. Veikla Savaitės diena Valanda Mokytojas Kabi

netas

1. Chemijos konsultacija Antradienis

3g-4g

 

8.00-8.45

1 pamoka

(1, 3 sav.)

D. Navickienė 8 kab.
Ketvirtadienis

8, 1g-2g

13.55-14.40

7 pamoka

(2,4 sav.)

2. Fizikos konsultacija

1g-4g

Trečiadienis

 

13.55-14.40

7 pamoka

(2, 4 sav.)

K. Remeika 5 kab.
3. Matematikos konsultacija

5-6 kl.

Trečiadienis

 

13.55-14.40

7 pamoka

(1, 3 sav.)

K. Remeika 5 kab.
4. Matematikos konsultacija

7-8 kl., 1g-4g

Pirmadienis

 

13.55-14.40

7 pamoka

G. Verygaitė 15 kab

KLASIŲ AUKLĖTOJŲ DARBO LAIKAS     

2016 -2017 M.M. II pusmetis

* Klasės valandėlė

**Bendravimas su tėvais

Eil Nr Klasės auklėtojas Klasė Moksk. Val. sk. Savaitės diena Darbo laikas Pamoka Kabinetai
1. Rasa Butkienė 0 10 1 Pirmadienis

Antradienis

 

12.00 – 13.00

12.00 – 13.00

5

5

14
2. Lida Giržadienė

 

1 16 3 Antradienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 

12.05 – 12.50*

9.55 – 10.40

8.55 – 9.40**

5

3

2

19
3. Birutė Dirmeikienė 2

 

 

10 2,5 Pirmadienis

Trečiadienis

 

Penktadienis

 

8.55 – 9.40**

8.55 – 9.40

(kas antrą sav.)

12.05 – 12.50*

2

2

 

5

16
4. Nijolė Dirmeikienė 3

 

 

 

12 3 Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

 

9.55 – 10.40**

9.55 – 10.40

12.05 – 12.50*

3

3

5

21
5. Irena Gedvilienė 4

 

 

 

10 2,5 Pirmadienis

Penktadienis

Penktadienis

 

11.00 – 11.45**

12.05 – 12.50*

9.55 – 10.40

(kas antrą sav.)

4

5

3

21
6. Jolanta Bakutienė 5 11 2,5 Antradienis

Antradienis

 

Trečiadienis

11.00 – 11.45*

8.00 – 8.45

(kas antrą sav.)

9.55 – 10.40**

4

1

 

3

29
7. Violeta Šniaukštienė 6

 

 

21 4 Antradienis

 

Ketvirtadienis

 

8.55 – 9.40**

12.05 – 12.50*

8.55 – 9.40

9.55 – 10.40

2

7

2

3

24

18

8. Audronė Pociuvienė 7 15 3 Trečiadienis

 

8.00 – 8.45

8.55 – 9.40**

9.55 – 10.40*

1

2

3

27
9. Lina Kasparaitė 8 14 3 Antradienis

Trečiadienis

Trečiadienis

 

13.55 – 14.40*

13.00 – 13.40

13.55 – 14.40**

7

6

7

26
10. Nijolė Partauskienė 1g 20 4 Pirmadienis

 

Ketvirtadienis

Penktadienis

13.00 – 13.45**

13.55 – 14.40

8.55 – 9.40*

14.45 – 15.30

6

7

2

8

 

7
11. Emilija Kvietkuvienė 2g 20 4 Pirmadienis

Pirmadienis

Antradienis

Antradienis

 

13.00 – 13.45*

14.45 – 15.30

11.00 – 11.45

12.05 – 12.50**

 

6

8

4

5

28
12. Vijoleta Garbenienė 3g 18 4 Antradienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

 

9.55 – 10.40**

12.05 – 12.50

12.05 – 12.50

11.00 – 11.45*

3

5

5

4

10
13. Dalia Balčiūnienė 4g 11 2,5 Pirmadienis

Ketvirtadienis

Pirmadienis

 

9.55 – 10.40**

12.05 – 13.50

11.00 – 11.45*

(kas antrą sav.)

 

3

5

4

30
   Viso:   188        


GIMNAZIJOS SPECIALISTŲ TEIKIAMA PAGALBA

Kai neužtenka klasės vadovo ar mokytojo kompetencijos, kreipiamasi į specialistus, kurie suteikia pagalbą mokiniui, vadovaudamiesi jų veiklą reglamentuojančiais dokumentais. Gimnazijoje dirba specialistų komanda:

 • Socialinis pedagogas;
 • Psichologas;
 • Spec. pedagogas – logopedas;
 • Sveikatos priežiūros  specialistas.

GIMNAZIJOS SPECIALISTŲ KONSULTACIJOS MOKINIAMS

2016-2017 m.m. 

Eil. Nr.

Švietimo pagalbos teikėjas

 

Pareigos

 

 Kabinetai

Konsultacijų laikas

1.

Edita Baršienė

Spec. pedagogė,

 logopedė

Pagal spec. pratybų tvarkaraštį

Pagal logopedinių pratybų tvarkaraštį

22 kab.

II aukštas

Karina Kiseliovaitė socialinė pedagogė

Konsultacijų laikas:

Darbo dienos

Konsultacinės valandos

Pirmadienis

12:50 –13:50

Antradienis

12:50 -13:50

Trečiadienis

14:40 – 15:40

Ketvirtadienis

14:00 -15:00

Penktadienis

14:00 -15:00

23 kab.

II aukštas

Živilė Rukienė sveikatos priežiūros specialistė

 

Savaitės dienos Darbo laikas Konsultacijos mokytojams ir tėvams Pietų pertrauka
Pirmadienis
Antradienis 8.15-16.00 12.30-16.00 12.00-12.30
Trečiadienis 8.15-16.00 12.30-16.00 12.00-12.30
Ketvirtadienis
Penktadienis

4 kab.

I aukštas

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS TEIKIAMA PAGALBA

Prioritetinės veiklos kryptys:

Saugios ir sveikos aplinkos kūrimas, sąmoningo pozityvaus elgesio skatinimas.

Tikslas:

Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Uždaviniai:

 1. Siekti, kad mokyklos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą mokykloje.
 2. Organizuoti įvairius prevencinius  renginius, susitikimus, akcijas bendruomenei aktualiomis temomis.
 3. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo

ar nenoro lankyti mokyklą ir kitų teisėtvarkos pažeidimų atvejus.

 1. Dalyvauti įvairiuose gimnazijos projektuose, konkursuose, akcijose.
 2. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo,

saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.

6.    Vykdyti krizių valdymą mokykloje

KITŲ INSTITUCIJŲ PAGALBA

 Gimnazija bendradarbiauja su sveikatos ugdymo, policijos, socialinėmis, vaiko teisių ir kitomis institucijomis, dirbančiomis su vaikais bendruomenėje dėl pagalbos teikimo gimnazijoje ir už jos ribų:

 • Kelmės rajono pedagogine psichologine tarnyba;
 • Vaikų teisių apsaugos skyrius;
 • Telšių VPK;
 • Sveikatos priežiūros įstaigomis;
 • Socialinės paramos skyriumi, seniūnijoje /socialiniais darbuotojais darbui su socialinės rizikos šeimomis.

Visi struktūroje nurodyti lygmenys glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje: abipusė atsiskaitomybė, bendras planavimas, pagalbos teikimo vaikui aptarimas.

 

PSICHOLOGINĖ PAGALBA

 

Psichologinės pagalbos telefonai

 

 Psichologinės pagalbos tarnyba Telefono numeris Darbo laikas
Vaikų linija www.vaikulinija.lt 116 111 Kasdien 11.00-21.00
Jaunimo linija www.jaunimolinija.lt 8 800 28 888 Visą parą
Moksleivių linija 8 800 23300 I-V 15.00-21.00

 

Pokalbiai 8-800 linija yra nemokami

 

Psichologinė pagalba internetu

 Vaikų linija Registruotis ir rašyti svetainėje: http://www.vaikulinija.lt Atsako per dvi dienas
Jaunimo linija Registruotis ir rašyti svetainėje: http://jppc.lt/draugas Atsako per tris dienas
Vilties linija Rašyti svetainėje:

http://paklausk.kpsc.lt Atsako per tris dienasŠiaulių jaunimo linijaRašyti:

kasnutiko@yahoo.com Atsako per tris dienas

 

Pagalbos telefonai

Bendrasis pagalbos telefonas: 112

Gaisrinė: 01
101 (Omnitel)
011 (Bite GSM, Tele2)

Policija: 02
102, 112 (Omnitel)
022 (Bite GSM, Tele2)

Greitoji pagalba: 03
103 (Omnitel)
033 (Bite GSM, Tele2 )

Dujų tarnyba: 04

DOKUMENTAI, REGLAMENTUOJANTYS PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMĄ

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas.

Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. V-1215 „ Dėl psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Švietimo ir mokslo ministro2011 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-1393 ,,Dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Švietimo ir mokslo ministro2011 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. V-1228 „ Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Švietimo ir mokslo ministro2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. ISAK-1548 ,, Dėl mokyklos psichologo bendrųjų pareiginių nuostatų“.

Švietimo ir mokslo ministro2001 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 1667 „Dėl socialinio pedagogo kvalifikacinių reikalavimų ir pareiginių instrukcijų patvirtinimo“

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *