Biblioteka

Informacija atnaujinta 2019-09-06

 

 Rekomenduojame perskaityti  

 

Skaitmeninė biblioteka: http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/

 

Skaitmeninėje bibliotekoje skelbiama daugiau kaip 60 lietuvių ir visuotinės literatūros kūrinių 5–8 klasių mokiniams.

Kūriniai pateikiami TXT, PDF, EPUB ir MP3 formatais ir laisvai prieinami internete. Mokiniai galės pasirinkti savo mokymosi stilių geriausiai atitinkantį formatą ir priimtiniausias technologijas, socialiniuose tinkluose bendrinti jiems patikusių knygų nuorodas.

 

Elektroninė lietuvių literatūros chrestomatija 11–12 klasėms:http://www.upc.smm.lt/naujienos/chrestomatija

 

Elektroninė chrestomatija 11–12 klasėms yra spausdintos chrestomatijos variantas. Ją galima parsisiųsti ne tik į kompiuterius, bet ir į elektronines skaitykles ir mobiliuosius telefonus.

Literatūros kūriniai, įtraukti į 2016 m. patvirtintas naujas Lietuvių kalbos pradinio ir Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąsias programas

Privalomos literatūros sąrašas:  
5-6 klasėms  

 

Lietuvių literatūros tekstai (nurodomi chronologine tvarka)
Kaip atsirado žemė ir Sužeistas vėjas (pasirinktos sakmės)
Lietuviškos pasakos. Baltas vilkas. Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių. Stiklo kalnas
Maironis. Trakų pilis. Milžinų kapai. Pavasaris
Šatrijos Ragana. Irkos tragedija
J. Biliūnas. Kliudžiau. Brisiaus galas. Kūdikystės sapnai (pasirinkta ištrauka)
A. Vienuolis. Padavimai ir legendos arba V. Krėvė. Dainavos šalies senų žmonių padavimai, arba A.Ramonas. Vilniaus legendos. Pasakos (pasirinkti kūriniai)
V. Krėvė. Galvažudys
J. Aistis. Peizažas
S. Nėris. Eglė žalčių karalienė
A. Vaičiulaitis. Nidos žvėrys. Auksinė kurpelė
P. Cvirka. Vaikų karas
H. Radauskas. Gėlė ir vėjas. Lietus. Balti malūnai
V. Žilinskaitė. Nebijokė (pasirinkti kūriniai)
S. Geda. Baltoji varnelė arba J. Erlickas. Bobutė iš Paryžiaus, arba Lakštingala Zarasuose, arbaBilietas iš dangaus, arba V. Kukulas. Vėjo birbynė (pasirinkti eilėraščiai)
Visuotinės literatūros tekstai (nurodomi abėcėlės tvarka)
Biblija (ištraukos iš Senojo Testamento Pradžios knygos apie pasaulinį tvaną arba Nojaus arką)
H. K. Andersenas. Pasakos arba Žiemos pasakos (1 ar 2 pasirinktos pasakos)
F. Bernet (F. H. Burnett). Paslaptingas sodas arba S. Kūlidž (S. Coolidge). Ką nuveikė Keitė, arba L.M. Montgomeri (L. M. Momtgomery). Anė iš Žaliastogių, arba E. H. Porter. Poliana, arba J. Spyri.Heida
A. Čechovas (pasirinkta novelė)
J. Gorderis (J. Gaarder). Ei, ar čia yra kas nors? arba N. Bebit (N. Babbitt). Amžinieji Takiai, arba M.Endė (M. Ende) Momo, arba Nuostabus pasakojimas apie laiko vagis ir mergaitę, kuri žmonėms grąžino iš jų pavogtą laiką
Graikų mitai. (Dedalas ir Ikaras. Tesėjo kelionė į Kretą)
T. Janson. Burtininko skrybėlė arba Muminuko tėčio memuarai
A. Lindgren. Broliai Liūtaširdžiai arba Mijo, mano Mijo, arba Ronja plėšiko duktė
K. Paterson. Tiltas į Terabitiją (Smarkuolė Gilė Hopkins) arba E. Doneli (E. Donnelly). Sudie, seneli, ištariau aš tyliai, arba J. Richter. Lydekos vasara
A. De Sent-Egziuperi (A. De Saint-Exupéry). Mažasis princas
M. Tvenas (M. Twain). Tomo Sojerio nuotykiai 
7-8 klasėms 
Lietuvių literatūros tekstai (nurodomi chronologine tvarka) K. Donelaitis. Metai (ištrauka)V. Pietaris. Algimantas (ištrauka) Maironis. Jūratė ir KastytisV. Krėvė. Skerdžius
J. Biliūnas. Laimės žiburys
S. Nėris. Anksti rytą (pasirinkti eilėraščiai) K. Boruta. Baltaragio malūnas
K. Ostrauskas. Jūratė ir Kastytis
M. Martinaitis. Žemės dukra
J. Vaičiūnaitė arba A. Marčėnas, arba S. Parulskis. Poezija (pasirinkti eilėraščiai)
B. Radzevičius. Žmogus sniege
B. Vilimaitė. Papartynų saulė (pasirinktos novelės) J. Erlickas. Humoreskos (pasirinkti kūriniai).
Visuotinės literatūros tekstai (norodomi abėcėlės tvarka)
Biblija (ištraukos iš Senojo Testamento Pradžios knygos: pasakojimas apie nupuolimą, pikto kilmę;ištraukos iš Naujojo Testamento Evangelijos pagal Matą (palyginimas apie sėjėją, palyginimas apietalentus).
R. Bredberis (R. Bradbury). Pradžios pabaiga arba Akies mirksniu (pasirinkti kūriniai)
R. Bredberis (R. Bradbury). Pienių vynas
D. Defo (D. Defoe). Robinzonas Kruzas
Graikų mitai. Prometėjas. Heraklis (pasirinktas mitas) V. Goldingas (W. G. Golding). Musių valdovas
M. Gripė (M. Gripe). Nepaprasta Agnesės Sesilijos istorija
Homeras. Odisėja (ištraukos)
A. Konan Doilis (A. Conan Doyle). Užrašai apie Šerloką Holmsą
A. Mickevičius (A. Mickiewicz). Gražina
L. Lauri (L. Lowry). Siuntėjas
E. A. Pou (E. A. Poe). Raudonosios mirties kaukė (pasirinkti kūriniai)
O. Proisleris (O. Preussler). Krabatas, arba Treji metai užburtame malūne
arba Dž. Kriusas (J. Krüss). Timas Taleris, arba Parduotas juokas
V. Šekspyras (W. Shakespeare). Romeo ir Džiuljeta
Tūkstantis ir viena naktis (pasirinktos pasakos)
1-2 gimnazinėms klasėms      
Lietuvių literatūros tekstai (nurodomi chronologine tvarka)
Lietuvių pasakos. Eglė Žalčių karalienė
Pasakos apie bebaimį herojų ir baimės paieškas
Gedimino laiškai (pasirinktinai) M. Daukša. Postilė. (Prakalba)
M. Mažvydas. Katekizmas. (Prakalba) A. Baranauskas. Anykščių šilelis Maironis. Pavasario balsai
V. Mykolaitis-Putinas arba B. Sruoga (pasirinkti simbolistiniai eilėraščiai)
J. Aistis, A. Miškinis, B. Brazdžionis, S. Nėris (pasirinkti neoromantiniai eilėraščiai)
Žemaitė. Marti
J. Savickis. Kova arba P. Cvirka. Saulėlydis Nykos valsčiuje (Kasdienės istorijos) (pasirinkta novelė)
A. Vaičiulaitis. Valentina arba I. Šeinius. Kuprelis
K. Binkis. 100 pavasarių
H. Radauskas (pasirinkti eilėraščiai)
V. Mačernis. Po ūkanotu nežinios dangum (pasirinkti sonetai) B. Sruoga. Dievų miškas (ištrauka)
A. Škėma. Raštai (pasirinkta novelė)
J. Aputis arba R. Granauskas (1 ar 2 pasirinktos novelės)
J. Grušas. Barbora Radvilaitė arba Meilė, džiazas ir velnias
A. Mackus. Žodžiai ir raidės arba Liūnė Sutema. Tebūnie (pasirinkti kūriniai)
M. Martinaitis. Kukučio baladės (pasirinkti kūriniai) S. Šaltenis. Riešutų duona
J. Ivanauskaitė. Pakalnučių metai arba S. T. Kondrotas. Įvairių laikų istorijos
V. Juknaitė. IšsiduosiBalsu arba Tariamas iš tamsos (pasirinktos ištraukos)
 
Visuotinės literatūros tekstai (nurodomi chronologine tvarka)
Graikų mitai. Sizifas. Narcizas
Sofoklis. Edipas karalius arba Antigonė
Biblija. Senasis Testamentas. Pradžios knyga (pasakojimas apie Kainą ir Abelį, pasakojimas apieBabelio bokštą). Ištraukos iš Naujojo Testamento Evangelijos pagal Matą (Kalno pamokslas,palyginimas apie vynuogyno darbininkus)
Rolando giesmė arba Tristanas ir Izolda, arba Apvaliojo stalo riteriai (ištraukos)
Senovės rytų poezija (pasirinktinai)
M. de Servantesas Savedra (M. de Cervantes Saavedra). Don Kichotas (ištrauka)
V. Šekspyras (W. Shakespeare). Karalius Lyras arba Makbetas
Ž. B. Moljeras (J. B. Molière). Don Žuanas arba Tartiufas
A. Mickevičius (A. Mickiewicz). Vėlinės arba Konradas Valenrodas (pasirinktos ištraukos)
O. de Balzakas (H. de Balzac). Tėvas Gorijo arba Eugenija Grande
A. Platonovas arba I. Buninas (pasirinktas apsakymas)
R. M. Remarkas (R. M. Remarque). Vakarų fronte nieko naujo arba Juodasis obeliskas
Dž. Selindžeris (J. D. Salinger). Rugiuose prie bedugnės
U. Eko (U. Eco). Rožės vardas
J. Gorderis (J. Gaarder). Mergaitė su apelsinais
 
3-4 gimnazinėms klasėms 
Motiejus Kazimieras Sarbievijus, rinktinė Lemties žaidimai: I, 4, Krispui Levinijui. „Kad nepasitikėtų per daug jaunyste“; I, 7, Telefui Likui. „Skundžiasi likimo ir sėkmės nepastovumu“; IV, 12, Janui Libinijui. „Teisina savo vienišumą“; IV, 35. Pauliui Kozlovijui. iš epigramų: 31. „Dieviškosios meilės strėlė. Sužeidei mano širdį“ (gg 4,9).
MaironisPavasario balsai: „Taip niekas tavęs nemylės“, „Mano gimtinė“, „Jei kada pančiai nukris“,
„Miškas ūžia“, „Užtrauksme naują giesmę“, „Nebeužtvenksi upės“, „Lietuva brangi“, „Kur bėga Šešupė“,
„Vilija (Neris)“, „Vilnius“, „Trakų pilis“, „Oi neverk, matušėle!“, „Milžinų kapai“, „Nuo Birutės kalno“, „Vakaras (Ant ežero Keturių kantonų)“, „Išnyksiu kaip dūmas“, „Pavasaris“, „Vasaros naktys“, „Užmigo žemė“, „Uosis ir žmogus“, „j. St.“, „Sudieu“, „Mergaitė“, „Marijos giesmė“, „Spjauki, drauguži, į viską!“, „Šatrijos kalnas“ „Vakaro mintys“.
Jonas Biliūnas, apsakymai „Vagis“, „Lazda“, „Ubagas“.
Jurgis Savickis, apsakymai „Kova“, „Fleita“, „Vagis“, „Ad astra“, „Jono Graužos nuotykiai“, „Mėnesiena“.
Jonas Aistis, rinktinė Daina graudyn ir įstabyn: „Prologas“, „Apie pavasarį“, „Rugpjūčio naktis“, „Ir pasakys“, „Andai“, „Lorelei“, „Džiazas“, „Šv. Pranciškus“, „Laimės link“, „Miškas ir lietuvis“, „Peizažas“, „Karaliaus šuo“, „Ėjau laukais“, „Kūrimo valanda“, „Persevalis“, „Ak, kaip gera man…“, „Imago mortis“, „Snaigė“, „Karavanas“, „Katarsis“, „Man tave“, „Vienas kraujo lašas…“
Henrikas Radauskas, rinktinė Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu: „Pasaka“, „Fontanas“, „Dainos gimimas“,
„Homero jaunystė“, „Girtuoklis grįžta namo“, „Laiškai sau pačiam“, „Strėlė danguje“, „Mergaitė pajūry“, „Šventė parke“, „Gėlė ir vėjas“, „Kaštanas pradeda žydėt“, „Lietus“, „Rudens veidas“, „Angelas ir sesuo Angelika“, „Vakaras“, „Pavasario naktis“, „Žiemos daina“, „Veneros gimimas“, „Katės“, „Raudoni medžiai“, „Balti malūnai“, „Vienaragis“.
Vytautas Mačernis, rinktinė Po ūkanotu nežinios dangum: „Rudens sonetai“ (4, 7, 12, 13, 19, 21, 25),
„Žiemos sonetai“ (2, 4, 9, 10, 24, 25, 28, 29, 31, 34), „Pavasario sonetai“(1, 3), „Vasaros sonetai“ (1, 2), „Pavargimas“.
Bronius KrivickasRaštai: „Rudenio lygumose“, „Laukinių rožių šlamesys“, „Vieną vasarą“, „Rudens
melodija“, „Žiema“, „Žiaurusis dievas“, „Dovydas prieš Galijotą“.
Justinas Marcinkevičius, rinktinė Amžino rūpesčio pieva: „Močiutės mūsų“, „Anapus nemuno“, „Sena abėcėlė“, „Gyvenimas“, „Neši mane arčiau savęs, žemele…“, „Du eilėraščiai“, „Kad giedočiau tave“, „Nusilenkimas žolei“, „Išvada“, „Pasigailėjimo arba Vėlinių sonetas“, „Lopšinė gimtinei ir motinai“, „Eilėraščio artėjimas“, „Amžiaus pabaiga, V“, „Diena atrištom akim (1989 m. Vasario 16-oji)“, „Ant vasaros kaklo šermukšniai jau noksta“, „Dėkojimas už rudeninį saulės spindulį“, „…apgraibomis, prie šulinio seno pasilenkiau…“.
Juozas Aputis, Keleivio novelės: „Vakarėjant gražios dobilienos“, „Lidija Skoblikova ir tėvo žingsniai“,
„Įveikti save“, „Šūvis po Marazyno ąžuolu“, „Užšalusios skulptūrų akys“.
Sigitas Geda, rinktinė mokyklai Gedimino valstybės fragmentas: „Lietuvos atsiradimas“, „Arklys siūbuoja žalią horizontą…“, „Buvau į Lietuvą išėjęs…“, poema „Strazdas“ (dalis „Žemės arimas“), „Jotvingių žemė“, poema „Delčia rudenė deivė“ (III dalis), poema „Bilhana“ (I pynė), poema „Nakties žiedai“ („Viešpaties rožių ilgesys“, „Septyneilis apie nebyliąją prapultį“), „Trieiliai birželio naktį“, ciklas „Maironio mirtis“, „Giesmė apie pasaulio medį“, „Giesmė apie gimtąją pirkią“, „Giesmė apie šventąją Lietuvos upę“, „Sonetas Andriui Višteliui“, „Sonata“, „Gedimino valstybės fragmentas“, „Himnas laukų krosnelei“.
Judita Vaičiūnaitė, „Funikulierius“, „Kavinukas su pastoralėm“, „Ateis sekmadienis“, „Užsidega kavinių ugnys“, „Vilnius. miesto vartai“, „Saulėgrąža“, „Izo rožės“, „Kanonas Barborai Radvilaitei“, „Senos fotografijos“, „Staccato“, „Trys gulbės“, „Kadrilis“, „Geltoni namai su verandom“, „Sniego gniūžtės“.
Marcelijus Martinaitis, „Severiutės rauda“, „Kvailutės Onulės rauda“, „Kaip Kukutis protą atgavo“, „Nakvynė pas žemaitį Kukutį“, „Nežinomo dailininko paveikslas“, „Prisiminimas (Serbenta)“, „Paskutinis atsisveikinimas su Kukučiu“, „Kukutis muša savo mirtį“, „Kukučio apsilankymas Vilniuje“, „Kukutis nori pamatyti tėvynę“, „Tvanas“, „Ašara, – dar tau anksti“, „Mano žemė sulaukė amnestijos“, „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“, „Sutartinė“, „Išleistuvių nuotrauka Aleknynės mokykloje“, „Prisiminimas (paserbenty giedant mojavas)“, „Daina apie smurtą“, „Daina apie neparašytą eilėraštį“, „K. B. Margaritai apie virtualią tikrovę“.
Č. Milošas (Cz. Milosz), Rinktiniai eilėraščiai: „Mano tėvynėje“, „Campo di Fiori“, „Mittelbergheim“,
„Niekad tavęs, mieste“, „Žuvis“, „Valanda“, „Rue descartes“, „Filologija“, „Sodyba“, „Lanka“.
Aidas MarčėnasEilinė: „Klaida“, „Taip“, „Erškėčių krūmas dūzgia“, „Šitoj erdvėj prieš pat užmingant“,
„Mano Neris“, „Gruodis“, „Metai be žiogo“, „Radausko nužudymas“, „Siaurukas čia suka į saulę“, „Žiedlapis kris į tenai“, „Vidurnaktis“, „Plikledis Katedros aikštėje“, „Second Hand“, „Įtakos“, „Du bandymai“, „Beveik ligi Šventosios“, „Kartais abejoju autoryste“, „Regnum MMIII“, „Maxima“, „Kontaktai“.

2 comments for “Biblioteka

  1. Rasuolė
    2012-03-18 at 7:59

    Matosi,kad pasikeitęs, kūrybingas internetis mokyklos puslapis. Šaunuolė Asta. Likiu ir toliau būti tokiai darbščiai ir energingai.

    • 2012-03-19 at 18:57

      Ačiū, Rasuole. Man labai svarbi kiekvieno nuomonė apie šį puslapį. O tokie komentarai, kaip Jūsų, paskatina stengtis dar labiau. Artimiausioje ateityje planuoju nemažai pakeitimų 🙂

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *